Про охорону прав на промислові зразки (15.12.93), Детальна інформація

Про охорону прав на промислові зразки (15.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 21.1
Скачувань: 1338
3688 Про охорону прав на промислові зразки (15.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону прав на промислові зразки

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 34 )

( Вводиться в дію з 01.07.94 згідно з Постановою ВР

N 3770-XII ( 3770-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 35 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 )

( У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом "Установа"

у відповідних відмінках згідно із Законом N 2188-III

( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки в Україні.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення

У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

автор - людина, творчою працею якої створено промисловий зразок;

патент - патент України на промисловий зразок;

запатентований промисловий зразок - промисловий зразок, на який видано патент;

особа - громадянин або юридична особа;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі патенту;

заявник - особа, яка подала заявку;

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

Реєстр - Державний реєстр патентів України на промислові зразки;

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes