Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (15.12.93), Детальна інформація

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (15.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 19.7
Скачувань: 791
3689 Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (15.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 36 )

( Вводиться в дію з 01.07.94 згідно з Постановою ВР

N 3771-XII ( 3771-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 37 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 751-XIV ( 751-14 ) від 16.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.266

N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37

N 2783-III ( 2783-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.51

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 )

( У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом

"Установа" у відповідних відмінках із Законом

N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення

У цьому Законі нижченаведене вживається у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

особа - громадянин або юридична особа;

знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб;

свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг;

зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва;

заявник - особа, яка подала заявку;

пріоритет заявки (пріоритет) - першість у поданні заявки;

дата пріоритету - дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет;

Реєстр - Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes