Про насіння (15.12.93), Детальна інформація

Про насіння (15.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.6
Скачувань: 910
3690 Про насіння (15.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про насіння

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 2, ст. 5 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3772-XII ( 3772-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 2, ст. 6 )

Цей Закон містить основні положення, що регулюють виробництво, реалізацію та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних, лікарських та лісових рослин, на які затверджено державні стандарти, і правові відносини між виробниками та споживачами насіння і садивного матеріалу, а також охороняють їх права.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

насіння - генеративні і вегетативні органи рослин, що використовуються для відтворення сорту (саме насіння, саджанці, живці, цибулини, бульби, меристема тощо);

категорії насіння:

оригінальне - насіння, одержане науковими установами

в первинних ланках насінництва шляхом послідовного добору

родовідних рослин і оцінки їх нащадків з метою відтворення і

збереження сорту;

елітне - розмножене насіння відібраних у розсадниках

первинних ланок кращих нащадків родовідних рослин, яке

найбільш повно передає спадкові ознаки та властивості сорту і

за сортовими та посівними якостями відповідає вимогам

державного стандарту на еліту;

репродуктивне - насіння першої та наступних репродукцій.

До насіння зазначених категорій прирівнюється відповідний

садивний матеріал картоплі, винограду, плодових,

горіхоплідних, ягідних, декоративних, лікарських, лісових

культур з урахуванням особливостей їх розмноження;

сортові якості - сукупність показників, що характеризують належність насіння до відповідного сорту;

посівні якості - сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до посіву;

партія насіння - будь-яка кількість однорідного насіння, якість якого засвідчена одним документом;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes