/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України (15.12.93), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України (15.12.93)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 774
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України (15.12.93)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
3694 Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України (15.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони

праці, до Кодексу законів про працю України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 3, ст.10 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни і доповнення до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1975 р., N 24, ст.296; 1977 р., N 1, ст.4; 1981 р., N 32, ст.513; 1983 р., N 6, ст.87; 1984 р., N 1, ст.3; 1985 р., N 11, ст.205; 1986 р., N 27, ст.539; 1987 р., N 45, ст.904; 1988 р., N 23, ст.556; 1989 р., N 22, ст.235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.302):

1. Статтю 7 викласти у такій редакції:

"С т а т т я 7. Особливості регулювання праці деяких

категорій працівників

Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також тимчасових і сезонних працівників, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством".

2. У статті 24:

пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:

"2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я";

доповнити статтю після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

"5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 цього Кодексу)";

у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я".

3. Пункт 1 статті 29 викласти у такій редакції:

"1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору".

4. Статтю 38 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань".

5. Статтю 44 викласти у такій редакції:

"С т а т т я 44. Вихідна допомога

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 1-1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, чи внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору (стаття 39) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку, у разі призову або вступу на військову службу (пункт 3 статті 36) - не менше двомісячного середнього заробітку, внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку".

6. Статті 100 і 108 викласти у такій редакції:

"С т а т т я 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах

із шкідливими і небезпечними умовами

праці, на роботах з особливими природними

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар