Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства" (16.12.93), Детальна інформація

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства" (16.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.4
Скачувань: 717
3709 Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства" (16.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін та доповнень до Закону

України "Про господарські товариства"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 3, ст.11 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3711-XII ( 3711-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст. 12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) такі зміни та доповнення:

,B*

.

0

2

\x02DC

\x0161

ів" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства";

б) у частині першій статті 52 цифри і слова "50 тисяч карбованців" замінити словами і цифрами "суми, еквівалентної 625 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю";

в) доповнити статтю 13 частиною третьою такого змісту:

"Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 16 грудня 1993 року

N 3709-XII

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes