Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в України (17.12.93), Детальна інформація

Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в України (17.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.9
Скачувань: 843
3744 Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в України (17.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 93/96-ВР від 19.03.96 )

Про Державну програму заохочення іноземних

інвестицій в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 6, ст.28 )

(Вводиться в дію Постановою ВР N 3744а-12 від 17.12.93,

ВВР 1994, N 6, ст.29 )( Відповідно до Постанови ВР N 3744a-12 від 17.12.93

Закон вводиться в дію з 1.03.94; пільги, передбачені

розділом 4 Державної програми, вводяться в дію з 1.04.94 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР 1995, N 16, ст. 111

N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР 1996, N 16, ст. 71 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Встановити, що відносини, пов'язані із заохоченням іноземних інвестицій в Україні, встановленням основних пріоритетів іноземного інвестування в економіку України, регулюються доданою до цього Закону Державною програмою заохочення іноземних інвестицій в Україні, що є його невід'ємною частиною.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 17 грудня 1993 року

N 3744-XII

Державна програма заохочення іноземних

інвестицій в Україні

Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні (далі - Програма) розроблена виходячи з положень статей 7, 14, 31 Декрету Кабінету Міністрів України N 55-93 від 20 травня 1993 року "Про режим іноземного інвестування".

Розділ 1

Мета і завдання Програми

1.1. Мета Програми - заохочення вкладення іноземного капіталу в пріоритетні галузі економіки України за рахунок надання податкових пільг та страхових гарантій щодо найбільш ефективних інвестиційних проектів, удосконалення системи правового регулювання іноземного інвестування, розвитку інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов іноземного інвестування.

1.2. Завдання Програми - забезпечити за рахунок залучення іноземних інвестицій додаткові джерела фінансування:

прогресивних структурних перетворень в економіці України;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes