Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів (23.12.93), Детальна інформація

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів (23.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.8
Скачувань: 1206
3781 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів (23.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державний захист працівників суду

і правоохоронних органів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 11, ст.50 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3925-XII ( 3925-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 18, ст.104 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35

N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону

Цей Закон встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров'я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв'язку із службовою діяльністю цих працівників.

Стаття 2. Основні поняття

У цьому Законі вживаються такі поняття:

1. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової служби, органи і установи виконання покарань, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. ( Пункт 1 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98 )

Відповідно до цього Закону захисту підлягають працівники суду і правоохоронних органів, зазначених у частині першій цього пункту, а також співробітники кадрового складу розвідувального органу Міністерства оборони України та працівники Антимонопольного комітету України, які беруть безпосередню участь відповідно у: ( Абзац другий пункту 1 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 )

а) розгляді судових справ у всіх інстанціях;

б) провадженні і розслідуванні кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення;

в) оперативно-розшуковій діяльності;

г) охороні громадського порядку і громадської безпеки;

д) виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів, постанов органів дізнання і попереднього слідства та прокурорів;

е) контролі за переміщенням людей, транспортних засобів, товарів та інших предметів чи речовин через державний і митний кордон України;

є) нагляді і контролі за виконанням законів.

2. Близькі родичі, які відповідно до цього Закону підлягають захисту, - це батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, посягання на життя, здоров'я, житло і майно яких перешкоджає виконанню працівниками суду і правоохоронних органів покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав.

Стаття 3. Права працівників суду, правоохоронних органів

та їх близьких родичів щодо заходів державного

захисту

Відповідно до законодавства України працівники суду, правоохоронних органів та їх близькі родичі мають право:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes