Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" (23.12.93), Детальна інформація

Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" (23.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.3
Скачувань: 948
3795 Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" (23.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень і змін до Закону

Української РСР "Про свободу совісті та

релігійні організації"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 13, ст.66 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі доповнення і зміни до Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.283; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.277, N 30, ст.418; 1993 р., N 26, ст.227):

1. Доповнити статтю 16 частинами четвертою і п'ятою такого змісту:

"У судовому порядку діяльність релігійної організації припиняється лише у випадках:

1) вчинення релігійною організацією дій, недопустимість яких передбачена статтями 3, 5 і 17 цього Закону;

2) поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи;

3) систематичного порушення релігійною організацією встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо);

4) спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій.

Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації порядком позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ), за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації, або прокурора".

2. Частину третю статті 17 викласти в такій редакції:

"Культова будівля і майно, що є державною власністю, можуть передаватися у почергове користування двом або більше релігійним громадам за їх взаємною згодою. За відсутності такої згоди державний орган визначає порядок користування культовою будівлею і майном шляхом укладення з кожною громадою окремого договору".

3. Доповнити статтю 24 частиною четвертою такого змісту:

B*

d

f

¤

¦

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x4808a\x1C00х організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні, можуть займатися проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних організаціях, за запрошенням яких вони прибули, і за офіційним погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації".

4. У статті 14:

у частині першій слова "до виконавчого комітету обласної, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, а у Кримській АРСР - до Уряду Кримської АРСР" замінити словами "до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а у Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим";

у частині четвертій слова "виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів" замінити словами "місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів".

5. У статті 17:

у частині другій слова "виконавчих комітетів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, а в Кримській АРСР - Уряду Кримської АРСР" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим - Уряду Республіки Крим".

6. У статті 21:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes