Про органи реєстрації актів громадянського стану (24.12.93), Детальна інформація

Про органи реєстрації актів громадянського стану (24.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.7
Скачувань: 727
3807 Про органи реєстрації актів громадянського стану (24.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про органи реєстрації актів громадянського стану

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 14, ст.78 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3817-XII ( 3817-12 ) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 14, ст.79 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст.67

N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.257

N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002 )

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності органів реєстрації актів громадянського стану.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Акти громадянського стану

Акти громадянського стану - це засвідчені державою факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення відповідних прав та обов'язків.

Акти громадянського стану підлягають обов'язковій реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану.

Стаття 2. Система органів реєстрації актів

громадянського стану

Систему органів реєстрації актів громадянського стану складають:

відділи реєстрації актів громадянського стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;

виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

Реєстрацію актів громадянського стану громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи та дипломатичні представництва України. ( Стаття 2 в редакції Закону N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Стаття 3. Правова основа діяльності органів реєстрації

актів громадянського стану

Правову основу діяльності органів реєстрації актів громадянського стану визначають Конституція України ( 888-09 ), цей Закон та інші акти законодавства України.

Стаття 4. Принципи діяльності органів реєстрації

актів громадянського стану

Діяльність органів реєстрації актів громадянського стану грунтується на принципах додержання законності, захисту прав і законних інтересів громадян та держави, додержання таємниці реєстрації актів громадянського стану, своєчасного і належного документального оформлення проведеної реєстрації.

Інформація, яка міститься в акті громадянського стану, є конфіденційною, має обмежений доступ і розголошенню не підлягає. ( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1366-XIV ( 1366-14 ) від 11.01.2000 )

Стаття 5. Завдання органів реєстрації актів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes