Про фізичну культуру і спорт (24.12.93), Детальна інформація

Про фізичну культуру і спорт (24.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 31.3
Скачувань: 997
3808 Про фізичну культуру і спорт (24.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про фізичну культуру і спорт

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 14, ст.80 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3809-XII ( 3809-12) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 14, ст.81 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 770-XIV ( 770-14 ) від 18.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.271

N 1453-III ( 1453-14 ) від 10.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.101

N 2548-III ( 2548-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.200 )

( У тексті Закону слова "Міністерство України у справах

молоді і спорту" в усіх відмінках замінено словами

"центральний орган виконавчої влади з фізичної

культури і спорту" у відповідних відмінках згідно із

Законом N 770-XIV ( 770-14 ) від 18.06.99 )

Цей Закон визначає загальні правові, соціальні, економічні і організаційні основи фізичної культури і спорту в Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у зміцненні здоров'я громадян, досягненні високого рівня працездатності та довголіття засобами фізичної культури і спорту.

Г Л А В А I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Фізична культура і спорт

Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом змагальної діяльності.

Соціальна цінність спорту визначається його дійовим стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення.

Стаття 2. Завдання фізичної культури і спорту в Україні

Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві.

Стаття 3. Державне регулювання фізичної культури і спорту

Держава регулює відносини у сфері фізичної культури і спорту шляхом формування державної політики у цій сфері, створення відповідних державних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. Держава визнає і всебічно підтримує олімпійський рух в Україні, діяльність всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, національних спортивних федерацій, інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. ( Стаття 3 в редакції Закону N 1453-III ( 1453-14 ) від 10.02.2000 )

Стаття 4. Право громадян на заняття фізичною

культурою і спортом

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, віросповідання, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Держава надає необхідну допомогу, пільги та гарантії окремим категоріям громадян, в тому числі інвалідам, для реалізації ними своїх прав у сфері фізичної культури і спорту. Держава забезпечує пріоритетний розвиток фізичної культури і спорту на селі, створює необхідні умови для занять фізичною культурою і спортом сільських працівників і членів їх сімей.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes