Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (24.12.93), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (24.12.93)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 17.5
Скачувань: 724
3813 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (24.12.93)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про державну податкову службу

в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 15, ст.84 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3816-XII ( 3816-12 )

від 24.12.93, ВВР 1994, N 15, ст.85 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст.37; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 39, ст.575), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державну податкову службу в Україні

Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Структура державної податкової служби

Державна податкова служба складається з Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

У Головній державній податковій інспекції України та державних податкових інспекціях по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю утворюються колегії. Чисельність колегії Головної державної податкової інспекції України визначається Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю - Головною державною податковою інспекцією України.

Стаття 2. Завдання державних податкових інспекцій

Головним завданням державних податкових інспекцій є здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів (далі - податків, інших платежів) і внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України.

Стаття 3. Законодавство, яким керуються державні

податкові інспекції

Державні податкові інспекції у своїй діяльності керуються Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Верховної Ради Республіки Крим і місцевих Рад народних депутатів.

Стаття 4. Підпорядкованість державної податкової

служби та її взаємодія з органами

державної виконавчої влади і контролюючими

органами

Державна податкова служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

Державні податкові інспекції по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах підпорядковуються вищестоящим державним податковим інспекціям.

Державні податкові інспекції співпрацюють з фінансовими органами, установами банків, судами та арбітражними судами, Службою безпеки України, органами внутрішніх справ і прокуратури, а також державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes