/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування" (02.02.94), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування" (02.02.94)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 543
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування" (02.02.94)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6  
3904 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування" (02.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР "Про систему оподаткування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 21, ст.130 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3905-XII ( 3905-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 21, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Внести зміни і доповнення до Закону Української РСР "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст. 510; 1992 р., N 23, ст. 346; 1993 р., N 26, ст. 277), виклавши його у такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про систему оподаткування

Цей Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Встановлення і скасування податків, зборів, інших

обов'язкових платежів до бюджетів та внесків до

державних цільових фондів

Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюється Верховною Радою України, Верховною Радою Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України про оподаткування.

Верховна Рада Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.

Ставки податків і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законодавчими актами України, крім законів про оподаткування.

Стаття 2. Поняття податку, збору, іншого обов'язкового

платежу до бюджетів та внеску до державних цільових

фондів, системи оподаткування

Під податком, збором, іншим обов'язковим платежем до бюджетів і внеском до державних цільових фондів розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законодавством України внесків юридичних осіб незалежно від форм власності та внесків громадян.

Сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів (далі - податки та інші обов'язкові платежі), що справляються у встановленому порядку, становить систему оподаткування.

Стаття 3. Принципи побудови та призначення системи

оподаткування

Система оподаткування будується за принципами обов'язковості, економічної доцільності, соціальної справедливості, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і громадян та забезпечує надходження коштів до бюджетів відповідних рівнів і державних цільових фондів.

Стаття 4. Платники податків та інших обов'язкових платежів

Сторінки 1   2   3   4   5   6  
Коментарі до даного документу
Додати коментар