Про органи суддівського самоврядування (02.02.94), Детальна інформація

Про органи суддівського самоврядування (02.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 13.2
Скачувань: 886
3909 Про органи суддівського самоврядування (02.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону

N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 )

Про органи суддівського самоврядування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 22, ст.138 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3910-XII ( 3910-12 ) від 02.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.139 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2535-III ( 2535-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 33, ст.181 )

( У тексті Закону слова "Республіки Крим",

"державної виконавчої влади", "арбітражний",

"арбітражних", "арбітражного" замінено відповідно

словами "Автономної Республіки Крим", "виконавчої

влади", "господарський", "господарських",

"господарського" згідно із Законом N 2535-III

( 2535-14 ) від 21.06.2001 )

Г Л А В А 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Організаційні форми суддівського самоврядування

1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення незалежності судів і суддів України.

2. Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів. ( Статтю 1 доповнено частиною 2 згідно із Законом N 2535-III ( 2535-14 ) від 21.06.2001 )

3. До питань внутрішньої діяльності судів належить: організаційне і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне, фінансове забезпечення функціонування судів та діяльності суддів, соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів їх сімей та інші питання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до чинного законодавства. ( Статтю 1 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2535-III ( 2535-14 ) від 21.06.2001 )

4. Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України, регламентом і положеннями, що приймаються з'їздом суддів України, конференціями або зборами суддів. ( Статтю 1 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2535-III ( 2535-14 ) від 21.06.2001 )

5. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), конференцію суддів військових судів, конференцію суддів господарських судів, збори суддів вищих спеціалізованих судів, збори суддів Верховного Суду України, з'їзд суддів України. ( Частина п'ята статті 1 в редакції Закону N 2535-III ( 2535-14 ) від 21.06.2001 )

Стаття 2. Законодавство про органи суддівського

самоврядування

1. Діяльність органів суддівського самоврядування визначається Конституцією України, законами України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), "Про судоустрій України" ( 2022-10 ), "Про господарський суд" ( 1142-12 ) та цим Законом. ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2535-III ( 2535-14 ) від 21.06.2001 )

2. Законодавство про органи суддівського самоврядування встановлює порядок скликання і проведення конференцій, зборів, з'їзду суддів України та їх повноваження.

Стаття 3. Завдання органів суддівського самоврядування

Завданням органів суддівського самоврядування є:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes