Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (04.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.6
Скачувань: 710
3927 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (04.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про пріоритетність соціального розвитку села

та агропромислового комплексу в народному господарстві"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.159 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 11 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.453) викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Пільги для індивідуального житлового будівництва

на землях сільських населених пунктів

Уряд України, місцеві державні адміністрації сприяють розвитку індивідуального житлового будівництва на землях сільських населених пунктів, створюють сільським забудовникам (як місцевому населенню, так і громадянам, які переселяються на постійне місце проживання в сільську місцевість) пільгові умови щодо забезпечення будівельними матеріалами і обладнанням, надання їм послуг і пільгових довгострокових державних кредитів.

Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови постійного проживання на землях сільських населених пунктів або переселення на постійне місце проживання в сільську місцевість, якщо їх загальні річні видатки на оплату державного пільгового кредиту з урахуванням процентної ставки перевищують 20 процентів сукупного річного доходу сім'ї.

Інші сільські забудовники користуються кредитом на загальних підставах залежно від вартості кредитних ресурсів.

(2

F

B*

-\x02DC

\x0161

\x0153

\x017E

 

oe

o

u

будівель в експлуатацію за умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на селі, а молодим сім'ям ця пільга надається відразу після введення будівель в експлуатацію.

Розміри індивідуальних жилих і господарських споруд на селі не обмежуються.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes