Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького и рядового складу органів внутрішніх справ" (04.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького и рядового складу органів внутрішніх справ" (04.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.3
Скачувань: 821
3946 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького и рядового складу органів внутрішніх справ" (04.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців

та осіб начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 24, ст.178 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.399) такі зміни і доповнення:

1. У преамбулі Закону та у частині другій статті 10, у статті 48, у частині першій статті 49, у частині другій статті 52 слова "Управління охорони вищих посадових осіб України" замінити словами "Управління державної охорони".

2. У назві розділу II та у статтях 1, 12, 13, 14, 15, 16, 43 слова "вислугу років" замінити словами "вислугою строків служби", а у статті 17 слова "вислуги років" замінити словами "вислуги строків служби".

3. Пункт "б" статті 12 викласти в такій редакції:

"б) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, звільнені зі служби за вислугою строків служби, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку, а ті з них, що є інвалідами війни, - незалежно від віку, і мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ".

4. У статті 13:

у пункті "а" частини першої слова "через хворобу" замінити словами "за станом здоров'я";

пункт "б" частини першої викласти у такій редакції:

"б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які мають загальний трудовий стаж 25 календарних років і більше, з яких не менше 12 років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ (пункт "б" статті 12): за загальний трудовий стаж 25 років - 50 процентів і за кожний рік стажу понад 25 років - один процент відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43)";

~

e

\x02DC

®

B*

p

r

t

i

i

\x00F0

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x44DC.\x1C00 пункт "в" частини першої та частину другу після слів "у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" доповнити словами "під час проходження служби";

частину другу після слова і цифри "категорії 2" доповнити словами і цифрами "категорій 2 та 3".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes