Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (22.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (22.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.1
Скачувань: 745
3981 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (22.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про приватизацію державного житлового фонду"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 24, ст.182 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.524) такі зміни і доповнення:

1. У статті 2:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. До об'єктів приватизації належать квартири багатоквартирних будинків та одноквартирні будинки (надалі - квартири (будинки), які використовуються громадянами на умовах найму.

2. Не підлягають приватизації: квартири-музеї; квартири (будинки), розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ та організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС";

перше речення пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Приватизація квартир у будинках, включених до плану реконструкції поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) будинку".

2. У статті 4:

частину другу пункту 1 доповнити реченням: "Ця сума підлягає періодичній індексації відповідно до рішень Кабінету Міністрів України".

3. У статті 5:

з частини другої пункту 1 слова "на момент введення в дію цього Закону" виключити;

пункт 3 викласти у такій редакції:

®

Ae

B*

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x6CA7¶\x1B00оща квартири (будинку) перевищує площу, яку має право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату цінними паперами, одержаними для приватизації державних підприємств чи землі, а у разі їх відсутності - грошима. Сума доплат визначається добутком розміру надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра".

4. У статті 8:

з пункту 4 слова "і організація продажу" виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Вартість послуг за оформлення документів на право власності на квартири (будинки) оплачується громадянами за розцінками, що встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади";

пункт 9 доповнити частинами другою, третьою та четвертою такого змісту:

"В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або ліквідації підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких перебуває державний житловий фонд, останній (крім гуртожитків) одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються підприємствами торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального та побутового обслуговування населення на умовах оренди, передаються у комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних депутатів.

Порядок передачі житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні підприємств, установ чи організацій, у комунальну власність визначається Кабінетом Міністрів України".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes