Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад (24.02.94), Детальна інформація

Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад (24.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 13
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1642
3996 Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад (24.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 14/98-ВР від 14.01.98 )Про вибори депутатів і голів сільських,

селищних, районних, міських, районних

у містах, обласних Рад

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 8, ст.38)

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3996а-12 від 24.02.94,

ВВР 1994, N 8, ст.39 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 60/94-ВР від 17.06.94, ВВР 1994, N 25, ст. 200

N 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР 1996, N 9, ст. 44 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні принципи і засади виборів

1. Вибори депутатів і голів місцевих Рад (крім голів районних у містах Рад) є вільними і проводяться на принципах загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Строк повноважень депутатів і голів Рад - чотири роки.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати і кандидатів на посаду голови Ради (далі - кандидати); гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, установ і організацій; свободи агітації.

3. Вибори депутатів проводяться виборцями по одномандатних виборчих округах.

4. Вибори голови Ради проводяться виборцями, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, по єдиному одномандатному виборчому округу. Голови районних у містах Рад обираються відповідними Радами з числа депутатів цих Рад.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори депутатів і голів Рад є загальними: право обирати мають громадяни України, які на день голосування досягли 18 років і відповідно до законодавства мають виборчі права.

2. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день голосування досяг 18 років, має виборчі права і постійно проживає або працює на території відповідної Ради.

3. Головою Ради може бути обраний громадянин України, який має виборчі права. При цьому головою обласної, Київської, Севастопольської міської Ради може бути обраний громадянин не молодший 30 років, усіх інших Рад - не молодший 25 років.

4. Будь-які прямі або непрямі обмеження виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних поглядів, тривалості проживання на території відповідної Ради, роду і характеру занять, не передбачені цим Законом, забороняються.

5. Права обирати і бути обраними не мають громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється на відповідний період для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, а також для осіб, які за рішенням суду знаходяться в місцях примусового лікування.

6. Громадянин може бути депутатом лише однієї Ради.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори депутатів і голів Рад є рівними: виборці беруть участь у виборах на рівних засадах. Під час виборів депутатів виборець має один голос по кожному виборчому округу, на території якого він проживає, і один голос - під час виборів голови кожної Ради, на території якої він проживає.

Стаття 4. Пряме виборче право

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes