Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР" (24.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР" (24.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 12
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 30.4
Скачувань: 1512
3997 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР" (24.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 474-XIV ( 474-14 ) від 05.03.99, ВВР, 1999, N 14, ст.81 )

Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР "Про вибори Президента

Української РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 8, ст. 40 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3998-XII ( 3998-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 8, ст. 41 )

Внести зміни і доповнення до Закону Української РСР "Про вибори Президента Української РСР" ( 1297-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.448), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вибори Президента України

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні принципи і засади виборів Президента

України

1. Вибори Президента України проводяться за принципами загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років.

2. Президентом України може бути обраний громадянин України не молодший 35 років на день виборів, який має право голосу, проживає на території України не менше десяти (в тому числі п'яти останніх) років і володіє державною мовою. Одна і та ж особа не може бути обрана Президентом України більш як на два строки.

3. Будь-які прямі або непрямі пільги або обмеження виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних переконань, роду і характеру занять, не передбачені цим Законом, забороняються.

4. Права голосу не мають громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється на відповідний період для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, а також для осіб, які за рішенням суду знаходяться в місцях примусового лікування.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори Президента України є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.

Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування

1. Президент України обирається безпосередньо виборцями.

2. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Стаття 5. Право висування кандидатів у Президенти України

1. Право висування кандидатів у Президенти України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується через політичні партії та їх виборчі блоки, зареєстровані відповідно до законодавства України про об'єднання громадян, а також через збори виборців, у порядку, визначеному цим Законом.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes