Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (24.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (24.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.2
Скачувань: 702
4001 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (24.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про організаційно-правові основи боротьби

з організованою злочинністю"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 24, ст.184 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.358) такі зміни і доповнення:

1. У статті 9:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя та інших міст, відповідних органів на транспорті, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ Республіки Крим, начальникам головних управлінь, управлінь внутрішніх справ.

2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей";

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

&

B*

(

*

,

@

B

j

Ae

х управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті є відповідно першими заступниками міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ, які призначаються і звільняються з цих посад Міністром внутрішніх справ України за поданням відповідно міністра, начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

6. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю призначаються на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ Республіки Крим, начальниками головного управління внутрішніх справ міста Києва, головних управлінь і управлінь внутрішніх справ областей, міста Севастополя, відповідних органів на транспорті за погодженням з начальником Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України";

з пункту 7 виключити слова "слідчі управління і відділи, начальники яких призначаються Міністром внутрішніх справ України" та частину другу.

2. У статті 10:

у пункті 6 слова "начальників відділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в Республіці Крим та областях" замінити словами "Голови Служби безпеки Республіки Крим, начальника обласного управління Служби безпеки України";

пункти 7 та 8 виключити.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes