Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус суддів" (24.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус суддів" (24.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.3
Скачувань: 810
4015 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус суддів" (24.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

України "Про статус суддів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 26, ст.203 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст.56) такі зміни і доповнення:

1. У статті 43:

частину другу після слова "недоторканності" доповнити словами "та соціального захисту";

частину третю після слова "допомога" доповнити словами "без сплати податку";

в абзаці першому частини четвертої:

а) у першому реченні слова "на загальних підставах" замінити словами "на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 );

б) у другому реченні слова "на загальних підставах" виключити;

в) доповнити абзац після другого речення новим реченням такого змісту: "За кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж до 90 відсотків заробітку судді без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання";

г) в останньому реченні слова "або, за його вибором, призначається пенсія на загальних підставах" виключити;

д) доповнити абзац новим реченням такого змісту: "При досягненні таким суддею пенсійного віку за ним зберігається право на одержання щомісячного довічного грошового утримання в зазначеному розмірі, або, за його вибором, призначається пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу";

доповнити частину четверту після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"До стажу роботи, що дає право на відставку судді та отримання щомісячного довічного грошового утримання, крім роботи на посадах суддів судів України, державних арбітрів, арбітрів відомчих арбітражів України, зараховується також час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до складу СРСР, час роботи на посадах, безпосередньо пов'язаних з керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови наявності у всіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 років".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У статті 44:

у частині першій слова "та доплат за кваліфікаційні класи і вислугу років" замінити словами "премій, доплат за кваліфікаційні класи, надбавок за вислугу років та інших надбавок";

частини третю і четверту викласти у такій редакції:

"3. Грошове утримання судді військового суду складається з посадового окладу, окладу за військове звання, доплат за кваліфікаційний клас судді та за вислугу років військовослужбовця.

4. Суддям виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірах:

при стажі роботи понад 3 роки - 10 відсотків, понад 5 років:

B*

TH

a

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes