Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР" (24.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР" (24.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18
Скачувань: 683
4017 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР" (24.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втрачає чинність з 01.06.2002 року на підставі Закону

N 3018-III ( 3018-14 ) від 07.02.2002 )

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР

"Про судоустрій Української РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 26, ст.204 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 4020-XII ( 4020-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 26, ст.205 )



У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про судоустрій Української РСР" ( 2022-10 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1981 р., додаток до N 24, ст.357; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст.508) такі зміни і доповнення:

1. У назві і тексті Закону слова "Української РСР" замінити у відповідному відмінку словом "Україна".

2. Доповнити Закон статтями 30-1, 31-1 такого змісту:

"Стаття 30-1. Порядок обрання міжобласного суду

Міжобласний суд обирається Верховною Радою України строком на десять років у складі голови, заступника голови і суддів. Народні засідателі міжобласного суду обираються Верховною Радою України строком на п'ять років за поданням голови цього суду.

Кількісний склад міжобласного суду встановлюється Президією Верховної Ради України за поданням Міністра юстиції України і Голови Верховного Суду України";

"Стаття 31-1. Повноваження міжобласного суду

Міжобласний суд є судом першої інстанції і в межах своїх повноважень розглядає на особливо режимних об'єктах, розташованих на території України, всі цивільні і кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України".

3. Доповнити розділ II Закону главою 3-1 такого змісту:

"ГЛАВА 3-1. ВІЙСЬКОВІ СУДИ

Стаття 38-1. Завдання військових судів

Військові суди здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, передбачених законодавством України.

Діяльність військових судів спрямована на охорону від будь-яких посягань безпеки України, боєздатності і боєготовності її Збройних Сил та інших військових формувань, захист прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, а також прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій.

Стаття 38-2. Утворення військових судів

В Україні утворюються військові суди гарнізонів, регіонів і Військово-Морських Сил.

Військовий суд гарнізону утворюється на території, на якій розташовано один або кілька військових гарнізонів.

Стаття 38-3. Порядок обрання і склад військових судів

Судді військових судів обираються Верховною Радою України строком на десять років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються строком на п'ять років.

Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим статтею 7 Закону України "Про статус суддів", перебувають на військовій службі і мають військове звання офіцерського складу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes