Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР" (24.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР" (24.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.6
Скачувань: 729
4018 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР" (24.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України у зв'язку із змінами в Законі

Української РСР "Про судоустрій Української РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 26, ст.206 )

У зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій Української РСР" ( 2022-10 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1. Статті 36 і 357 викласти в такій редакції:

"Стаття 36. Підсудність справ військовим судам

Військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім тих справ, які підсудні військовим судам вищого рівня.

Військовим судам регіонів, Військово-Морських Сил як судам першої інстанції підсудні:

1) справи про злочини осіб, які мають військове звання полковника, капітана 1 рангу;

2) справи про злочини осіб, які займають посаду від командира полку, командира корабля 1 рангу і вище, а також осіб, рівних їм за службовим становищем;

3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді смертної кари.

Військовій колегії Верховного Суду України підсудні справи виняткової важливості, а також справи про злочини військовослужбовців, які мають військове звання генерала (адмірала), або займають посади від командира з'єднання і вище та їм рівні. Військовий суд регіону, Військово-Морських Сил, військова колегія Верховного Суду України вправі прийняти до свого провадження як суд першої інстанції будь-яку справу, підсудну військовому суду гарнізону";

"Стаття 357. Суди, що розглядають справи в касаційному

порядку

Касаційні, окремі подання і скарги на вироки, ухвали і постанови районних (міських), міжрайонних (окружних) судів розглядають судові колегії в кримінальних справах Верховного Суду Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських судів; на вироки, ухвали і постанови військових судів гарнізонів - військовий суд відповідного регіону, Військово-Морських Сил; на вироки, ухвали і постанови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських, міжобласного суду, військових судів регіонів, Військово-Морських Сил - відповідно судова колегія в кримінальних справах та військова колегія Верховного Суду України".

2. Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:

"Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, військові суди регіонів і Військово-Морських Сил здійснюють відповідно нагляд за судовою діяльністю районних (міських), міжрайонних (окружних) судів даної області, міст Києва і Севастополя, військових судів гарнізонів".

3. Пункти 1 і 5 статті 32 викласти в такій редакції:

"1) "Суд" - Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські, міжобласний, районний (міський), міжрайонний (окружний) суди, військовий суд, суддя, який одноособово розглядає справу";

"5) "Суддя" - голова, заступник голови і суддя відповідно Верховного Суду України, Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських, міжобласного, районного (міського), міжрайонного (окружного), військового судів, народний засідатель".

4. З назви і тексту статті 33 слово "народному" виключити;

в тексті статті слово "трибуналам" замінити словом "судам".

5. У статті 34:

у назві і частині першій слова "обласному, Київському міському суду" замінити словами "Верховному Суду Республіки Крим, обласному, Київському і Севастопольському міським судам, міжобласному суду";

у частині другій слово "народному" виключити, слова "обласний, Київський міський суд має" замінити словами "Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські суди мають";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes