Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про заставу" (25.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про заставу" (25.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 685
4035 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про заставу" (25.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до

Закону України "Про заставу"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 27, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити статтю 4 частиною шостою такого змісту:

"Предметом застави не можуть бути об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації".

2. Доповнити статтю 11 частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

>*B*

\x00D0

O

із засновником цього товариства у порядку, передбаченому для державних підприємств.

З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства або відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі корпоратизації, застава їх майна здійснюється з дозволу відповідного органу приватизації".

3. У статті 21 частину першу після слів "не передбачено договором" доповнити словами "а державних підприємств та відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності,- виключно з аукціонів (публічних торгів)".

4. Статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:

"Якщо при реалізації цілісного майнового комплексу державного підприємства (відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній власності), що є предметом застави, виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя, різниця зараховується до відповідного бюджету".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 25 лютого 1994 року

N 4035-XII

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes