Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" (17.06.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" (17.06.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.6
Скачувань: 740
0060 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" (17.06.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 14/98-ВР від 14.01.98 )Про внесення змін і доповнень до Закону

України "Про вибори депутатів і голів

сільських, селищних, районних, міських,

районних у містах, обласних Рад"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 25, ст.200 )Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" ( 3996-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 8, ст.38) такі зміни і доповнення:

1. Частину другу статті 31 викласти в такій редакції:

"2. У разі вибуття кандидата менш як за п'ятнадцять днів до дня виборів, якщо у відповідному виборчому окрузі (на території відповідної Ради) не залишилося інших кандидатів, вибори у цьому окрузі (на території Ради) проводяться у двомісячний термін після загальних виборів".

2. Частину другу статті 46 викласти в такій редакції:

"2. Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав на виборах найбільшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але не менш як десять відсотків голосів виборців, внесених до списку виборців. Кандидат на посаду голови Ради вважається обраним при додержанні вимог, передбачених для кандидата у депутати, за умови, якщо за нього проголосувало не менш як двадцять п'ять відсотків виборців, внесених до списку виборців.

У разі, коли по виборчому округу (території Ради) балотувався один кандидат, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, більша кількості голосів, поданих проти нього".

B*

t

TH

>

@

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7C46±\x1200 3. Частину першу статті 48 викласти в такій редакції:

"1. Якщо по виборчому округу (території Ради) балотувалося більше двох кандидатів і жодний з них не одержав необхідної для обрання кількості голосів виборців, або два чи більше кандидатів одержали найбільшу у порівнянні з іншими кандидатами, але рівну між собою кількість голосів, що не дає можливості визначити обраного депутата (голову Ради), відповідна окружна (територіальна) виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі (на території Ради) повторного голосування по двох (або більше) кандидатах, які одержали більшу порівняно з іншими (або рівну) кількість голосів виборців.

У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або в окрузі немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі".

4. Частину першу статті 49 викласти в такій редакції:

"1. Якщо в результаті загальних виборів і повторного голосування по виборчому округу (території Ради) жодного кандидата не було обрано, або вибори було визнано такими, що не відбулися, чи недійсними, територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі (на території Ради) повторних виборів. При цьому вона може звернутись до відповідної Ради з пропозицією про проведення виборів окружними і дільничними виборчими комісіями в новому складі".

II. Ввести Закон в дію з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes