Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" (28.06.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" (28.06.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.7
Скачувань: 754
0064 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" (28.06.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 280/97-ВР від 21.05.95, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про формування місцевих органів

влади і самоврядування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 26, ст.217 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Закону України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" ( 3917-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 22, ст.144), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про формування місцевих органів

влади і самоврядування

Стаття 1. Органами місцевого самоврядування в Україні є сільські, селищні, районні, міські, районні у містах і обласні Ради. Вони наділяються власною компетенцією, в межах якої діють самостійно.

Голови сільських, селищних, районних, міських, районних у містах і обласних Рад та очолювані ними виконавчі комітети у порядку і в межах, визначених законом, здійснюють делеговані їм повноваження державної виконавчої влади.

Стаття 2. Ради складаються з депутатів, які обираються строком на чотири роки.

Кількісний склад Рад визначається самими Радами відповідно до Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" ( 3996-12 ).

Стаття 3. Голова сільської, селищної, міської, районної і обласної Ради обирається безпосередньо населенням. Голова Ради за посадою очолює виконавчий комітет відповідної Ради.

Заступник голови Ради обирається Радою з числа депутатів цієї Ради за поданням її голови і за посадою входить до складу виконавчого комітету Ради, в разі відсутності голови Ради здійснює його повноваження.

Кількісний склад виконавчого комітету визначає Рада на пленарному засіданні. Персональний склад виконавчого комітету пропонується головою відповідної Ради і затверджується Радою. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної Ради.

Стаття 4. Голови сільських, селищних, районних, міських, районних у містах і обласних Рад та очолювані ними виконавчі комітети підзвітні і підконтрольні відповідним Радам. З питань здійснення делегованих їм повноважень державної виконавчої влади вони підпорядковані Кабінету Міністрів України, а також голові і виконавчому комітету Ради вищого рівня.

Стаття 5. Повноваження сільської, селищної, районної, міської, районної у місті, обласної Ради, а також Верховної Ради Республіки Крим можуть бути достроково припинені в разі, якщо вона:

- порушила Конституцію України ( 888-09 ) і закони України та не приводить своє рішення у відповідність з ними;

z

ae

*

D

B*

p

r

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes