Регламент Верховної Ради України [розділ 1-розділ 4] (27.07.94), Детальна інформація

Регламент Верховної Ради України [розділ 1-розділ 4] (27.07.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.7
Скачувань: 1480
129/94-ВР Регламент Верховної Ради України [розділ 1-розділ 4] (27.07.94)

РЕГЛАМЕНТ

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 35, ст.338 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 130/94-ВР від 27.07.94,

ВВР 1994, N 35, ст.339 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР

N 410/97-ВР від 02.07.97, ВВР, 1997, N 29, ст.195

N 180/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 30-31, ст.199

N 7-XIV ( 7-14 ) від 13.05.98, ВВР, 1998, N 22, ст.120

N 21-XIV ( 21-14 ) від 16.06.98, ВВР, 1998, N 30-31, ст.211

N 42-XIV ( 42-14 ) від 14.07.98, ВВР, 1998, N 40-41, ст.253

Рішенням Конституційного Суду

N 17-рп/98 ( v017p710-98 ) від 03.12.98

Постановами ВР

N 1400-XIV ( 1400-14 ) від 21.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.55

N 1426-III ( 1426-14 ) від 08.02.2000, ВВР, 2000, N 9, ст.87

N 1519-III ( 1519-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 18, ст.141

N 1544-III ( 1544-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.168 )

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.0.1.

1. Порядок діяльності Верховної Ради України, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України ( 888-09 ), цим Регламентом, законами України про постійні комісії Верховної Ради України ( 116/95-ВР ), статус народного депутата України ( 2790-12 ), іншими законодавчими актами.

Стаття 1.0.2.

1. Регламент Верховної Ради України має силу закону, який встановлює порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, формування органів державної влади, визначає законодавчу процедуру, порядок здійснення контрольної діяльності, процедуру окремих видів діяльності Верховної Ради, її органів і організацій, народних депутатів, посадових осіб та інші процедури, а також функції органів Верховної Ради України та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень, встановлених Конституцією України.

Стаття 1.0.3.

1. Робота Верховної Ради України ведеться державною мовою.

2. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступити іншою мовою промовець завчасно повідомляє головуючого на засіданні у заяві на виступ, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу на українську мову. Секретаріат Верховної Ради забезпечує переклад його виступу на українську мову.

Стаття 1.0.4.

1. Засідання Верховної Ради, її Президії, постійних та тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом і Законом України про постійні комісії Верховної Ради України ( 116/95-ВР ).

2. Гласність роботи Верховної Ради забезпечується шляхом трансляції її засідань по телебаченню і радіо, публікації стенографічного звіту засідань Верховної Ради, публікації її рішень у "Відомостях Верховної Ради України", газеті "Голос України" та інших виданнях Верховної Ради України. Час та обсяг трансляції, обсяг друку визначаються Верховною Радою.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes