Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими (27.07.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими (27.07.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 16.7
Скачувань: 807
0137 Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних з умовами відбування покарання засудженими (27.07.94)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів

України щодо врегулювання деяких питань, пов'язаних

з умовами відбування покарання засудженими

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 37, ст.342 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтею 408-3 такого змісту:

"Стаття 408-3. Порядок застосування і скасування відстрочки

відбування покарання вагітним жінкам і жінкам,

які мають дітей віком до трьох років

Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 46-2 Кримінального кодексу України застосовується суддею районного (міського) суду за місцем відбування покарання засудженої за поданням органу, що відає виконанням покарання, погодженим з прокурором.

Скасування відстрочки відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років, у випадках, передбачених частинами четвертою і п'ятою статті 46-2 Кримінального кодексу України, здійснюється суддею районного (міського) суду за місцем проживання засудженої за поданням органу внутрішніх справ.

Зазначені подання надсилаються до суду з матеріалами, які підтверджують підстави застосування або скасування відстрочки відбування покарання, і розглядаються суддею в десятиденний строк з моменту надходження їх до суду з участю прокурора, представника органу, що відає виконанням покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженої, і, як правило, самої засудженої.

Постанова судді з питань, передбачених цією статтею, оскарженню не підлягає, але може бути опротестована в порядку нагляду".

2. У частині першій статті 33-1 слово і цифри "статтями 178 - 187" замінити словами і цифрами "статтями 178-182, частиною першою статті 183, статтями 183-1-187".

III. Внести до Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 ) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс розділом IX такого змісту:

"РОЗДІЛ IX

ПЕРСОНАЛ УСТАНОВ І ОРГАНІВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ГЛАВА 24

ПЕРСОНАЛ УСТАНОВ І ОРГАНІВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Стаття 127. Вимоги до персоналу

До персоналу установ і органів виконання покарань належать особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, а також працівники за трудовим договором.

Особи, які працюють із засудженими, повинні відповідати вимогам, установленим законодавством України для працівників органів внутрішніх справ.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes