Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (29.07.94), Детальна інформація

Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (29.07.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.7
Скачувань: 832
0155 Про внесення доповнень і змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (29.07.94)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень і змін до Кодексу

України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 38, ст.349 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) такі доповнення та зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 164-4 такого змісту:

"Стаття 164-4. Несвоєчасне здавання виторгу

Здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій, -

тягне за собою накладення штрафу на осіб, відповідальних за здавання виторгу, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.

hB*

E

I

Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати".

2. Частину першу статті 164-2 після слова "цінностей" доповнити словами "порушення правил ведення касових операцій".

3. У статті 222:

частину першу після цифр "162" доповнити цифрами "164-4";

у пункті першому частини другої слово і цифри "статтею 173" замінити словом і цифрами "статтями 164-4, 173".

4. Пункт перший частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"органів Національного банку України (стаття 164-4)".

5. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 29 липня 1994 року

N 155/94-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes