Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (13.10.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (13.10.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.3
Скачувань: 823
0200 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (13.10.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про фізичну культуру і спорт"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 45, ст.404 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 201/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.405 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252):

статтю 12 після слів "до суспільно корисної діяльності" доповнити словами "занять фізичною культурою і спортом";

статтю 41 після слів "протезно-ортопедичних виробів" доповнити словами "та виробів фізкультурно-спортивного призначення".

2. У Законі Української РСР "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст.451):

частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

\

j

3/4

\x00D0

>*B*

^

`

¬

0

2

E

I

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7381¬\x1B00ідвищення їх виробничої кваліфікації, професійно-прикладну фізичну підготовку відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей".

3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст.19):

частину першу статті 32 після слів "розвиток мережі" доповнити словами "лікарсько-фізкультурних закладів";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes