Про внесення змін до Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" (14.10.94), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" (14.10.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.2
Скачувань: 1065
0204 Про внесення змін до Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" (14.10.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону Української РСР

"Про основи соціальної захищеності інвалідів

в Українській РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 45, ст.406 )

( Вводиться в дію з 1.12.94 Постановою ВР

N 205/94-ВР від 14.10.94, ВВР 1994, N 45, ст.407 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону Української РСР "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст.252) такі зміни:

1. Статті 19 і 20 викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Місцеві Ради народних депутатів спільно з підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями, громадськими організаціями інвалідів, за участю відділень Фонду України соціального захисту інвалідів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на підставі пропозицій органів Міністерства соціального захисту населення України щорічно визначають нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

|

\x017D

Ue

*

B

>*B*j

TH

a

a

ae

ae

I

I

ості та господарювання) у розмірі не менше чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих; якщо працює від 15 до 25 чоловік - встановлюється норматив у кількості одного робочого місця.

Стаття 20. Підприємства (об'єднання), установи і організації (незалежно від форм власності та господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено нормативом, зобов'язані щорічно відраховувати до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі цільові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та професійної реабілітації. Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною платою на відповідному підприємстві (об'єднанні), в установі і організації за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Відрахування коштів до відділень Фонду України соціального захисту інвалідів за невиконання статті 19 цього Закону підприємства (об'єднання), установи і організації здійснюють у встановленому порядку".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes