Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування (14.10.94), Детальна інформація

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування (14.10.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.8
Скачувань: 1152
0208 Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування (14.10.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відповідальність підприємств,

їх об'єднань, установ та організацій за

правопорушення у сфері містобудування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 46, ст.411 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 239/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.412 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49

N 350/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.214

N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398 )

Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій всіх форм власності за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення державного контролю за забудовою територій, розміщенням і будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав споживачів будівельної продукції. ( Преамбула в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері

містобудування

Підприємства, їх об'єднання, установи та організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості цих робіт;

передачу проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості розробленої робочої документації; ( Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

виробництво, реалізацію або застосування в будівництві будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її,

- у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої продукції;

виконання будівельних робіт, що не відповідають державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт;

прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, а так само місцевих правил забудови населених пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості відповідних об'єктів;

здійснення окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у будівництві; ( Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ( Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

передачу проектною організацією замовнику робочої документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої документації; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

експлуатацію або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes