Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України (16.12.94), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України (16.12.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 807
0299 Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України (16.12.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до

Кримінально-процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 2, ст. 8 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:

1. У статті 112:

у частині другій:

цифри "81 - 83" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3, і 4 статей 81, 82, частинами 2 і 3 статті 83, статтями";

цифри "108-1 " виключити;

цифри "140 - 144" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3 і 4 статей 140 і 141, статтею 142, частинами 2 і 3 статті 143, статтею 144";

слова і цифри "статтями 148-2, 148-3, 148-4" замінити словами і цифрами "статтею 148-2, частиною 2 статті 148-4, статтями";

слова і цифри "частинами 1, 2 і 3 статті 154" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 154";

слова і цифри "статтею 155-2" замінити словами і цифрами "частиною 2 статті 155-2";

слова і цифри "статтями 155-5, 155-6, 155-7" замінити словами і цифрами "частиною 2 статті 155-5, частинами 2 і 3 статей 155-6 і 155-7, статтями";

цифри "199" замінити словами і цифрами "частинами 3 і 4 статті 199, статтею";

у частині третій слово і цифри "статтями 80" замінити словами і цифрами "частиною 2 статті 80, статтями".

2. У статті 425:

\x00B2

\x00B4

a

a

D

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1596a\x1500 після слова "передбачені" доповнити словами і цифрами "частинами 1 статей 80, 81, 82 і 83";

після слів і цифр "частиною 1 статті 89" доповнити словом і цифрами "статтею 108-1";

після слова і цифр "статтею 114" доповнити словами і цифрами "частинами 1 статей 140, 141 і 143";

після слів і цифр "частиною 1 статті 148" доповнити словами і цифрами "статтею 148-3, частиною 1 статті 148-4";

після слова і цифр "статтею 149" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 154";

після слів і цифр "частиною 1 статті 155-1" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 155-2";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes