Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (22.12.94), Детальна інформація

Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (22.12.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.2
Скачувань: 873
0320 Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (22.12.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний реєстр фізичних осіб - платників

податків та інших обов'язкових платежів

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 2, ст. 10 )

( Вводиться в дію з 1 січня 1996 року згідно з Постановою ВР

N 321/94-ВР від 22.12.94, ВВР, 1995, N 2, ст. 11 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1003-XIV ( 1003-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.374 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення Державного реєстру фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових

платежів

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - Державний реєстр) - це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи, зберігаються раніше встановлені форми обліку платників податків та інших обов'язкових платежів. У паспортах зазначених осіб робиться відмітка про наявність у них права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера. ( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1003-XIV ( 1003-14 ) від 16.07.99 )

Стаття 2. Мета створення Державного реєстру фізичних

осіб - платників податків та інших обов'язкових

платежів

Створення Державного реєстру забезпечує:

повний облік фізичних осіб, які сплачують податки та інші обов'язкові платежі, з однозначною їх ідентифікацією;

організацію автоматизованої обробки інформації про сплату податків та інших обов'язкових платежів фізичними особами в режимі комп'ютерної мережі;

взаємодію державних податкових інспекцій з метою забезпечення контролю за правильністю та своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів фізичними особами;

організацію нормативно-довідкової інформації для взаємодії державних податкових інспекцій з іншими державними органами;

розвиток вітчизняного математичного забезпечення, засобів зв'язку та обчислювальної техніки.

Р о з д і л II

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІЗИЧНИХ

ОСІБ - ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ

ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Стаття 3. Створення Державного реєстру фізичних осіб -

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes