Про внесення змін і доповнень до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутат, Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутат
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.7
Скачувань: 714
0325 Про внесення змін і доповнень до законів України "Про вибори народних депутатів України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (22.12.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до законів України

"Про вибори народних депутатів України", "Про

загальний військовий обов'язок і військову

службу" та "Про статус депутатів місцевих Рад

народних депутатів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 1, ст.4 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 541/97-ВР від 24.09.97, ВВР, 1997, N 43, ст.280 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 541/97-ВР від 24.09.97 )

2. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385):

абзац другий підпункту "д" пункту 2 статті 22 викласти в такій редакції:

*

z

B*

j

U

|

~

\x20AC

ae

e

що створюються відповідно до законодавства України, та Головою Служби безпеки України може бути продовжено строк військової служби до 5 років, а докторам наук (професорам) - до 10 років".

3. У Законі України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" ( 3949-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 24, ст.180):

статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Звільнення депутата від виробничих або

службових обов'язків для виконання

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes