Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України (19.01.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України (19.01.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8
Скачувань: 766
0008 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України (19.01.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України

про адміністративні правопорушення і Кримінального

кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 3, ст. 20 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 296/94-ВР від 15.12.94,

(ВВР) 1995, N 3, ст. 21 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 41-1, 41-2, 41-3, 188-4, 188-5, 188-5 такого змісту:

"Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо

укладення, зміни або доповнення колективного

договору, угоди

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк -

тягне за собою накладення штрафу в десять мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного

договору, угоди

Порушення чи невиконання зобов'язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів

-

тягне за собою накладення штрафу до ста мінімальних розмірів заробітної плати.

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних

переговорів і здійснення контролю за виконанням

колективних договорів, угод

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, -

тягне за собою накладення штрафу в п'ять мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 188-4. Невиконання законних вимог органів Державного

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes