/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про бібліотеки і бібліотечну справу (27.01.95), Детальна інформація

Тема: Про бібліотеки і бібліотечну справу (27.01.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1947
Скачати "Реферат на тему Про бібліотеки і бібліотечну справу (27.01.95)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
0032 Про бібліотеки і бібліотечну справу (27.01.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про бібліотеки і бібліотечну справу

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 7, ст.45 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 33/95-ВР від 27.01.95, ВВР, 1995, N 7, ст. 46 )

( В редакції Закону

N 1561-III ( 1561-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 23, ст.177 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 )Цей Закон визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні. Цей Закон гарантує право на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам;

бібліотечні ресурси - упорядковані фонди документів на різних носіях інформації, довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання і передачі інформації;

бібліотечна система України - розгалужена мережа бібліотек різних видів, пов'язаних взаємодією і взаємовикористанням бібліотечних ресурсів;

бібліотечна справа - галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек;

бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці;

документ - матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;

депонування - форма збирання і розповсюдження рукописних робіт, переважно наукових;

інформаційні ресурси - сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, базах даних тощо);

користувач бібліотеки - фізична чи юридична особа, яка звертається до послуг бібліотеки;

міжбібліотечний абонемент - форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;

централізована бібліотечна система - об'єднання бібліотек у єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна бібліотека.

Стаття 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну

справу

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар