/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку (08.02.95), Детальна інформація

Тема: Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку (08.02.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1651
Скачати "Реферат на тему Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку (08.02.95)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
0039 Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку (08.02.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про використання ядерної енергії

та радіаційну безпеку

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 12, ст.81 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 40/95-ВР від 08.02.95, ВВР, 1995, N 12, ст.82 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 526/96-ВР від 19.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст.20

N 684/97-ВР від 03.12.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.50

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 1370-XIV ( 1370-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 9, ст.68

N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст.236 )

Цей Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни та визначення вживаються у такому значенні:

використання ядерної енергії - це сукупність видів діяльності, пов'язаних з використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобуванням уранових руд та поводженням з радіоактивними відходами;

вихідний матеріал - уран, який містить ізотопи у тому співвідношенні, в якому вони є у природному урані; уран, збіднений на ізотопи 235; торій; будь-яка із зазначених речовин у формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату; будь-який інший матеріал, що містить одну або декілька із зазначених речовин у концентрації, встановленій нормами, правилами та стандартами з безпеки;

джерело іонізуючого випромінювання - фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання;

забезпечення якості - комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки;

закриття - завершення всіх операцій у визначений час після розміщення радіоактивних відходів у сховищі для захоронення, яке включає остаточні інженерно-технічні або інші роботи, необхідні для приведення сховища до стану, безпечного протягом тривалого часу; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами, без наміру їх подальшого використання;

об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, - споруда, приміщення або обладнання, призначені для оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами; ( Абзац восьмий частини першої статті 1 в редакції Закону N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

перевезення - діяльність, пов'язана з переміщенням речовин, зокрема обслуговування пакувальних комплектів, підготовка, відправлення, транспортування, транзитне зберігання, приймання упаковок в пункті призначення тощо;

поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів; ( Абзац десятий частини першої статті 1 в редакції Закону N 1673-III ( 1673-14 ) від 20.04.2000 )

радіаційна безпека - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки;

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар