Про екологічну експертизу (09.02.95), Детальна інформація

Про екологічну експертизу (09.02.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.4
Скачувань: 960
0045 Про екологічну експертизу (09.02.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про екологічну експертизу

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 8, ст.54 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 46/95-ВР від 09.02.95,

ВВР, 1995, N 8, ст.55 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 )

( У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього

природного середовища та ядерної безпеки України" та

"Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках

замінено відповідно словами "спеціально уповноважений

центральний орган виконавчої влади з питань екології

та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений

центральний орган виконавчої влади з питань охорони

здоров'я" у відповідних відмінках, а слова "народних

депутатів" виключено згідно із Законом

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

Стаття 2. Законодавство про екологічну експертизу

Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та іншими актами законодавства України.

Стаття 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу

Завданням законодавства про екологічну експертизу є регулювання суспільних відносин в галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави.

Стаття 4. Мета екологічної експертизи

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи

Основними завданнями екологічної експертизи є:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes