Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними (15.02.95), Детальна інформація

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними (15.02.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олкесій
Розмір: 14
Скачувань: 1318
0062 Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними (15.02.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів та

зловживанню ними

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 10, ст.62 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 63/95-ВР від 15.02.95,

ВВР, 1995, N 10, ст.63 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99, ВВР, 1999, N 36, ст.317 )

Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов'язань визначає систему заходів в Україні, спрямованих проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними, а також визначає права і обов'язки юридичних осіб і громадян у зв'язку із застосуванням цього Закону.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються

в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння, пов'язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, розробкою, виробництвом, відпуском, виготовленням, зберіганням, розподілом, торгівлею, використанням, переміщенням на території України та за її межі наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які здійснюються з порушенням вимог Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ); ( Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )

наркоманія - хворобливий психічний стан, зумовлений хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами, що віднесені до таких конвенціями ООН чи Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Комітет), і який характеризується психічною або фізичною залежністю від них;

хворий на наркоманію (наркоман) - особа, якій у встановленому порядку медичним закладом встановлено діагноз "наркоманія";

незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин - вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами - умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

медичний огляд - амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп'яніння;

медичне обстеження - обстеження особи в стаціонарних умовах з метою встановлення діагнозу "наркоманія";

наркологічні заклади - заклади (відділення або кабінети), які у встановленому законом порядку подають наркологічну допомогу;

добровільне лікування - лікування від наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;

примусове лікування - лікування на підставі судового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється від добровільного лікування або продовжує вживати наркотичні засоби без призначення лікаря і порушує права інших осіб;

ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування - умисне невиконання розпорядження працівника органів внутрішніх справ щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами;

тяжкий психічний стан чи психічний розлад - стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам'яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.

Стаття 2. Законодавство про заходи протидії

незаконному обігу наркотичних засобів,

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes