Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (15.02.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (15.02.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 867
0068 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" (15.02.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 11, ст.66 )Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06, 1503-06 ):

1) статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту:

"У випадках, передбачених законом або міжнародними договорами, спори, що виникають з цивільних правовідносин, за згодою сторін можуть бути передані на вирішення Міжнародного комерційного арбітражного суду чи Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України";

2) статтю 348 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

r

B*

t

~

\x20AC

ae

e

-

ни, арбітражів (третейських судів), спеціально утворюваних для розгляду окремих справ";

3) пункт 3 статті 349 після слів "арбітражного суду" доповнити словами "рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України".

II. В Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) ( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377):

у статті 38 слова "судовими або арбітражними органами Української РСР, іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить чинним законам Української РСР або передбачено міжнародними угодами Української РСР" замінити словами "судами та арбітражними судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 лютого 1995 року

N 68/95-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes