Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності (28.02.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності (28.02.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.2
Скачувань: 948
0075 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності (28.02.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України щодо охорони інтелектуальної власності

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 13, ст. 85 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 76/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 86 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 - набирає чинності

через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64

Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )У зв'язку з прийняттям законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ):

1) назву розділу VI викласти у такій редакції:

"Розділ VI

ПРАВО НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК, ЗНАК

ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ";

2) статті 517, 520, 521, 522, 523 викласти у такій редакції:

"Стаття 517. Законодавство України про охорону прав на

винахід, корисну модель, промисловий зразок,

знак для товарів і послуг

Майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку із створенням і використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, регулюються законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), цим Кодексом та іншими актами законодавства України";

"Стаття 520. Права автора раціоналізаторської пропозиції

Авторові прийнятої до впровадження раціоналізаторської пропозиції видається свідоцтво, яке засвідчує його авторство. Він має право на винагороду, а також на пільги відповідно до законодавства України.

Стаття 521. Участь автора раціоналізаторської пропозиції у

її впровадженні

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes