Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (01.03.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (01.03.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6
Скачувань: 789
0079 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (01.03.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Кодексу

України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 13, ст. 87 )

З метою посилення відповідальності за порушення законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 172-1, 244-7 такого змісту:

"Стаття 172-1. Порушення встановленого порядку

видачі сертифіката відповідності

Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 244-7. Органи Державного комітету України по

стандартизації, метрології та сертифікації

Органи Держстандарту України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам; статті 169, 170 - за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам; стаття 170-1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171, 172, 172-1).

Від імені органів Держстандарту України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

Голова Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;

директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники".

2. Назву глави 13 викласти в такій редакції:

"Глава 13

Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації,

якості продукції, метрології та сертифікації".

3. Статті 167, 169, 170-1, 171 викласти в такій редакції:

"Стаття 167. Випуск і реалізація продукції,

яка не відповідає вимогам стандартів

Випуск (у тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), -

тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати";

"Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво

документації, яка не відповідає вимогам

стандартів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes