Про Автономну Республіку Крим (17.03.95), Детальна інформація

Про Автономну Республіку Крим (17.03.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.3
Скачувань: 2076
0095 Про Автономну Республіку Крим (17.03.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Автономну Республіку Крим

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 11, ст.69 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 96/95-ВР від 17.03.95, ВВР, 1995, N 11, ст.70 )

( Закон є чинним в тій частині, що не суперечить затвердженим

статтям Конституції Автономної Республіки Крим та діє

нарівні з Конституцією Автономної Республіки Крим згідно із

Законом N 117/96-ВР від 04.04.96 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Конституційного Суду

N 2-рп/98 ( v002p710-98 ) від 03.03.98 )

Стаття 1. Автономна Республіка Крим є адміністративно-територіальною автономією у складі України.

Стаття 2. Автономна Республіка Крим самостійно вирішує питання, віднесені до її відання Конституцією України ( 888-09 ), цим Законом, іншими законами України та Конституцією Автономної Республіки Крим.

Стаття 3. Конституція Автономної Республіки Крим, зміни і доповнення до неї приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України.

Конституція Автономної Республіки Крим є органічною частиною законодавства України і не може суперечити Конституції України.

Стаття 4. Автономна Республіка Крим з питань, віднесених до її відання, має право приймати законодавчі акти, які не повинні суперечити Конституції України, цьому Закону та іншим законам України, а також Конституції Автономної Республіки Крим.

Закони України, прийняті з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим, діють на території Автономної Республіки Крим до прийняття відповідних законодавчих актів Автономної Республіки Крим.

Стаття 5. Автономна Республіка Крим діє в межах території колишньої Кримської області в складі України.

Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного підпорядкування і не входить до складу Автономної Республіки Крим. Статус міста Севастополя визначається законами України.

Стаття 6. Органом законодавчої влади Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим є Уряд Автономної Республіки Крим.

Органами місцевої влади в Автономній Республіці Крим є сільські, селищні, районні, міські, районні у містах Ради та їх виконавчі органи.

Суди, органи прокуратури, підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим утворюються і діють відповідно до Конституції і законів України.

Стаття 7. Державними символами в Автономній Республіці Крим є державні символи України.

Автономна Республіка Крим може мати власні символи: герб, прапор, гімн. Їх опис, а також порядок використання встановлюються законом Автономної Республіки Крим. Використання власних символів Автономної Республіки Крим можливе лише разом з державними символами України.

Стаття 8. Віданню Автономної Республіки Крим в особі її органів влади підлягають:

1) тлумачення законів Автономної Республіки Крим та контроль за їх додержанням;

2) вирішення питань адміністративно-територіального поділу Автономної Республіки Крим, встановлення і зміна меж районів, населених пунктів, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування міст, районів, районів у містах, селищ міського типу, сіл;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes