Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (21.03.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (21.03.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олкесій
Розмір: 3.7
Скачувань: 695
0103 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (21.03.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про прокуратуру"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 11 , ст. 71 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст.793) такі зміни і доповнення:

1. У статті 10:

у частині другій виключити слова "правових актів Верховної Ради Республіки Крим та її Президії";

у частині третій слова "Уряду Республіки Крим" замінити словами "правові акти, прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим, її Президією та іншими органами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, правові акти Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим".

2. Доповнити Закон статтею 10-1 такого змісту:

"Стаття 10-1. Повноваження прокурора Автономної Республіки

Крим щодо правових актів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, Уряду та інших

органів виконавчої влади Автономної Республіки

Крим, які суперечать Конституції та законам

України:

>*B*

e

конам України, а також законам Автономної Республіки Крим, прийнятим в межах її компетенції, можуть бути опротестовані прокурором Автономної Республіки Крим.

Протест вноситься до того органу, який видав незаконний акт, а в разі відхилення протесту прокурор Автономної Республіки Крим або його заступники звертаються із заявою до Верховного Суду Автономної Республіки Крим в порядку, передбаченому законодавством про скасування незаконного правового акта.

Прокурор Автономної Республіки Крим може звернутися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з поданням про невідповідність Конституції та законам України правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її Президії та інших органів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Прокурор Автономної Республіки Крим може вносити подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що потребують тлумачення Закону".

3. У тексті Закону слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 березня 1995 року

N 103/95-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes