Про оплату праці (24.03.95), Детальна інформація

Про оплату праці (24.03.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 15.4
Скачувань: 758
0108 Про оплату праці (24.03.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оплату праці

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст.121 )

( Вводиться в дію Постановами ВР

N 144/95-ВР від 20.04.95, ВВР, 1995, N 17, ст. 122

N 49/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст. 45

N 50/97-ВР від 06.02.97, ВВР, 1997, N 12, ст. 106 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89

N 1766-III ( 1766-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.288

N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436 )

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Заробітна плата

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Стаття 2. Структура заробітної плати

Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Стаття 3. Мінімальна заробітна плата

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога. ( Частина друга статті 3 в редакції Закону N 1766-III ( 1766-14 ) від 01.06.2000 )

У разі коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство провадить доплату до її рівня. ( Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 1766-III ( 1766-14 ) від 01.06.2000 )

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.

Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності.

Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, - це кошти, які виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності та з інших джерел.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes