/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про комітети Верховної Ради України (04.04.95), Детальна інформація

Тема: Про комітети Верховної Ради України (04.04.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 772
Скачати "Реферат на тему Про комітети Верховної Ради України (04.04.95)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
0116 Про комітети Верховної Ради України (04.04.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про комітети Верховної Ради України( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 19, ст.134 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 117/95-ВР від 04.04.95, ВВР, 1995, N 19, ст.135 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 40-XIV ( 40-14 ) від 14.07.98, ВВР, 1998, N 40-41, ст.250

N 1430-III ( 1430-14 ) від 10.02.2000, ВВР, 2000, N 12, ст.96

N 1475-III ( 1475-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.107 )( У назві і тексті Закону слова "постійні комісії"

замінені словом "комітети" у відповідних відмінках

згідно із Законом N 40-XIV ( 40-14 ) від 14.07.98 )Р о з д і л 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

1. Повноваження комітетів Верховної Ради України (далі - комітети ) визначаються Конституцією України ( 888-09 ) та цим Законом. Завдання і компетенція комітетів визначаються положеннями про відповідні комітети, що затверджуються Верховною Радою України, Регламентом ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) та постановами Верховної Ради України.

2. Порядок створення, ліквідації або реорганізації комітетів, обрання та відкликання голів комітетів визначається Регламентом Верховної Ради України.

3. Організація роботи комітетів визначається цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.

Стаття 2.

Перелік комітетів, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються Верховною Радою України з урахуванням важливості проблем державного, господарського, соціально-культурного будівництва, а також інших факторів об'єктивного характеру.

Стаття 3.

Комітети є відповідальними перед Верховною Радою України і їй підзвітними. Діяльність комітетів координує Президія Верховної Ради України.

Стаття 4.

Комітети будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Р о з д і л 2

ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТІВ

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар