Про Державний бюджет України на 1995 рік (06.04.95), Детальна інформація

Про Державний бюджет України на 1995 рік (06.04.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 14
Предмет: Закони України
Автор: Олкесій
Розмір: 25.1
Скачувань: 664
0126 Про Державний бюджет України на 1995 рік (06.04.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 1995 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 16, ст.111 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 130/95-ВР від 07.04.95,

ВВР, 1995, N 16, ст.112 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 301/95-ВР від 13.07.95, ВВР, 1995, N 30, ст. 230

N 476/95-ВР від 15.12.95, ВВР, 1995, N 45, ст. 337

N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71

N 314/96-ВР від 11.07.96, ВВР, 1996, N 42, ст. 202 )

( Додатково див. Постанову ВР N 420/96-ВР від 16.10.96,

ВВР, 1996, N 48, ст.267 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1995 рік з урахуванням підсумків його виконання за 9 місяців 1995 року по доходах у сумі 1 441 126 618,5 млн. карбованців, по видатках - 1 772 693 593,4 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту - 331 566 974,9 млн. карбованців.

Джерелами покриття дефіциту Державного бюджету України визначити кредити Національного банку України - 244 000 000 млн. карбованців, зовнішні джерела фінансування - 87 566 974,9 млн. карбованців. ( Стаття 1 в редакції Законів N 301/95-ВР від 13.07.95, N 476/95-ВР від 15.12.95 )

Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 1995 рік з основних видів надходжень у таких сумах:

( Про збільшення надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік додатково див. п.2 Закону N 301/95-ВР від 13.07.95; п.2 Закону N 476/95-ВР від 15.12.95 )

( Про зменшення надходження доходів Державного бюджету України на 1995 рік додатково див. п.3 Закону N 301/95-ВР від 13.07.95; п.3 Закону N 476/95-ВР від 15.12.95 )

млн. крб.

Податок на добавлену вартість 188 042 684,6

Податок на прибуток підприємств 66 018 810

Акцизний збір 33 702 004,8

30 відсотків надходжень коштів

плати за землю 19 447 301

Прибутковий податок з громадян 52 030 904

Державне мито 4 494 260

Надходження від зовнішньо-

економічної діяльності - разом 55 205 750

у тому числі:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes