Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (28.04.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (28.04.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олкесій
Розмір: 5.1
Скачувань: 906
0157 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (28.04.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про правовий режим території, що зазнала

радіоактивного забруднення внаслідок

Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 19, ст.136 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,N 16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177, N 37, ст. 541) такі зміни і доповнення:

1. Статті 8 і 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Управління зоною відчуження і зоною безумовного

(обов'язкового) відселення після повного

відселення жителів

Управління зоною відчуження, а також зоною безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, та припинення у зв'язку з цим у зазначених пунктах діяльності Рад народних депутатів здійснює спеціальний підрозділ Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи.

Адміністрація зони організовує та координує проведення всіх заходів на територіях зони відчуження, а також зони безумовного (обов'язкового) відселення, вирішує питання їх фінансування, охорони громадського порядку, захисту наукових і економічних інтересів держави, вживає заходів до створення безпечних умов праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих територіях, з метою охорони його здоров'я, забезпечує додержання норм радіаційної безпеки, порядку поводження з радіоактивними відходами, а також несе відповідальність за оперативне, повне та об'єктивне інформування населення про екологічний стан у цих зонах.

h

O

h

~

B*

X

Z

\

Oe

O

U

о проведення всіх заходів на території зони безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, Адміністрація зони в разі необхідності може створювати свої підрозділи на місцях. Рішення Адміністрації зони є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями, розташованими або залученими до робіт у зазначених зонах, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм.

Стаття 9. Управління зоною безумовного (обов'язкового)

відселення до повного відселення жителів з

населених пунктів, віднесених до цієї зони, та

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes