Про зв'язок (16.05.95), Детальна інформація

Про зв'язок (16.05.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олкесій
Розмір: 24.8
Скачувань: 883
0160 Про зв'язок (16.05.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про зв'язок

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 20, ст.143 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 161/95-ВР від 16.05.95, ВВР, 1995, N 20, ст.144 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 626/96-ВР від 20.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст.71

N 1347-XIV ( 1347-14 ) від 22.12.99, ВВР, 2000, N 6-7, ст.40

N 1869-III ( 1869-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 41, ст.341

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 2919-III ( 2919-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 15, ст.103 )Цей Закон встановлює правові, економічні і організаційні основи діяльності в галузі зв'язку в Україні та визначає відносини підприємств, об'єднань, установ і організацій зв'язку з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування і споживачами послуг зв'язку, а також особливості галузі, пов'язані з особливими суспільними інтересами.

Закон захищає інтереси держави, громадян, підприємств, об'єднань, установ і організацій, що користуються послугами зв'язку, а також працівників галузі зв'язку.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

електричний зв'язок - передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних та юридичних осіб щодо грошових переказів, банківських операцій;

розподіл смуг радіочастот - визначення в Національній таблиці розподілу радіочастот смуг радіочастот з метою їх застосування однією чи кількома службами радіозв'язку, радіонавігації або радіоастрономії;

виділення радіочастоти або радіочастотного каналу - запис певного частотного каналу в узгодженому плані, прийнятому відповідним органом;

присвоєння радіочастоти або радіочастотного каналу - дозвіл на використання конкретної радіочастоти або смуги;

засоби зв'язку - технічне обладнання, що використовується для організації зв'язку;

споруди зв'язку - будівлі, вежі, антени, повітряні і кабельні лінії, проміжні та кінцеві пристрої ліній зв'язку, поштові шафи та інші пристрої, що використовуються для організації поштового або електричного зв'язку;

мережа зв'язку - сукупність засобів та споруд зв'язку, поєднаних в єдиному технологічному процесі для забезпечення інформаційного обміну;

мережа зв'язку загального користування - мережа зв'язку, що експлуатується підприємствами та об'єднаннями зв'язку для забезпечення потреб в послугах зв'язку усіх споживачів;

відомча мережа зв'язку - мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб;

мережа спеціального зв'язку - мережа зв'язку, яка забезпечує обмін інформацією з обмеженим доступом; ( Статтю 1 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 2919-III ( 2919-14 ) від 10.01.2002 )

мережа технологічного зв'язку - відомча мережа зв'язку для обміну інформацією з метою забезпечення технологічних процесів у виробничій діяльності;

мережа зв'язку подвійного призначення - мережа зв'язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб та надання на умовах ліцензування послуг усім споживачам послуг зв'язку;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes