Про музеї та музейну справу (29.06.95), Детальна інформація

Про музеї та музейну справу (29.06.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 17.9
Скачувань: 1134
0249 Про музеї та музейну справу (29.06.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про музеї та музейну справу

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 25, ст. 191 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 250/95-ВР від 29.06.95,

ВВР, 1995, N 25, ст. 192 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 659-XIV ( 659-14 ) від 14.05.99, ВВР, 1999, N 28, ст.231 )

( У тексті Закону слова "Міністерство культури України"

та "органи державної виконавчої влади" в усіх

відмінках замінено словами "Міністерство культури і

мистецтв України" та "органи виконавчої влади" у

відповідних відмінках згідно із Законом N 659-XIV

( 659-14 ) від 14.05.99 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92 )

Цей Закон регулює суспільні відносини в галузі музейної справи, встановлює правові, економічні, соціальні засади наукового комплектування, вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, діяльності музейних закладів в Україні.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Музеї, їх основні завдання та напрями

діяльності

Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна робота.

Музеї є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють при підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Стаття 2. Музейна справа

Музейна справа - це спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.

Музейна справа уособлює національну музейну політику, музеєзнавство і музейну практику.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes